ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - ایالات متحده - دستمزد ماهر بالا.


Ok
width
height
United States Wages High Skilled
ایالات متحده کار گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ بیکاری 3.50 3.50 10.80 2.50 در صد [+]
آمار اشتغال غیر کشاورزی 145.00 256.00 1118.00 -1959.00 هزار [+]
صورت پرداخت های خصوصی 139.00 243.00 1092.00 -1766.00 هزار [+]
اشتغال دولتی 6.00 13.00 427.00 -260.00 هزار [+]
صورت های پرداخت توليد -12.00 58.00 655.00 -1715.00 هزار [+]
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 211.00 205.00 695.00 162.00 هزار [+]
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری 1731.00 1768.00 6635.00 988.00 هزار [+]
تغییر اشتغال ADP 202.00 124.00 360.00 -706.00 هزار [+]
افراد شاغل 158803.00 158536.00 158803.00 57172.00 هزار [+]
افراد بیکار 5753.00 5811.00 15352.00 1596.00 هزار [+]
درآمد متوسط ساعتی 0.10 0.30 0.60 -0.20 در صد [+]
میانگین ساعات کار در هفته 34.30 34.30 34.60 33.70 ساعت ها [+]
نرخ مشارکت نیروی کار 63.20 63.20 67.30 58.10 در صد [+]
نرخ بیکاری بلند مدت 0.72 0.74 4.40 0.08 در صد [+]
نرخ بیکاری جوانان 8.10 8.00 19.50 4.80 در صد [+]
بهره وری 107.53 107.59 107.59 25.99 امتیاز [+]
هزینه های کار 112.00 111.30 112.00 17.00 امتیاز [+]
پست های خالی شغلی 6465.00 7626.00 7884.00 2157.00 هزار [+]
پیشنهادات شغلی 6800.00 7361.00 7626.00 2264.00 هزار [+]
چلنجر کاهش شغل 32843.00 44569.00 248475.00 15100.00 افراد [+]
دستمزد 23.79 23.77 23.79 2.50 USD / ساعت [+]
دستمزد در تولید 22.57 22.41 22.57 1.27 USD / ساعت [+]
رشد دستمزد 5.34 5.03 13.78 -5.88 در صد [+]
حداقل دستمزد 7.25 7.25 7.25 0.25 USD / ساعت [+]
شاخص هزینه استخدام 0.70 0.60 2.00 0.20 در صد [+]
جمعیت 327.17 325.15 327.17 76.09 میلیون [+]
سن بازنشستگی زنان 66.00 66.00 66.00 66.00 [+]
سن بازنشستگی مردان 66.00 66.00 66.00 66.00 [+]
نرخ اشتغال 61.00 61.00 64.70 54.90 در صد [+]
استخدام تمام وقت 131755.00 131562.00 131755.00 64640.00 هزار [+]
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1960.00 1760.00 2340.00 1760.00 USD / ماه [+]
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4520.00 4330.00 4950.00 4330.00 USD / ماه [+]
قسمت مدت زمان اشتغال 26992.00 26992.00 28134.00 10086.00 هزار [+]
هزینه زندگی خانواده 2380.00 2270.00 2380.00 2160.00 USD / ماه [+]
هزینه زندگی انفرادی 1660.00 1560.00 1660.00 1450.00 USD / ماه [+]
[+]