ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - ایالات متحده - دستمزدهای پایین ماهر.

Ok
width
height
United States Wages Low Skilled

ایالات متحده کار گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ بیکاری 3.50 3.60 10.80 2.50 در صد [+]
آمار اشتغال غیر کشاورزی 273.00 273.00 1118.00 -1959.00 هزار [+]
صورت پرداخت های خصوصی 228.00 222.00 1092.00 -1766.00 هزار [+]
اشتغال دولتی 45.00 45.00 427.00 -260.00 هزار [+]
صورت های پرداخت توليد 15.00 -20.00 655.00 -1715.00 هزار [+]
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 6648.00 3307.00 6648.00 162.00 هزار [+]
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری 3029.00 1784.00 6635.00 988.00 هزار [+]
تغییر اشتغال ADP -27.00 179.00 314.00 -835.00 هزار [+]
افراد شاغل 158759.00 158714.00 158803.00 57172.00 هزار [+]
افراد بیکار 5787.00 5892.00 15352.00 1596.00 هزار [+]
درآمد متوسط ساعتی 0.30 0.20 0.60 -0.20 در صد [+]
میانگین ساعات کار در هفته 34.40 34.30 34.60 33.70 ساعت ها [+]
نرخ مشارکت نیروی کار 63.40 63.40 67.30 58.10 در صد [+]
نرخ بیکاری بلند مدت 0.67 0.71 4.40 0.08 در صد [+]
نرخ بیکاری جوانان 7.70 8.20 19.50 4.80 در صد [+]
هزینه های کار 111.63 111.39 111.63 17.00 امتیاز [+]
بهره وری 108.17 107.84 108.17 25.99 امتیاز [+]
پست های خالی شغلی 6864.00 5892.00 7884.00 2157.00 هزار [+]
پیشنهادات شغلی 6963.00 6423.00 7626.00 2264.00 هزار [+]
چلنجر کاهش شغل 222288.00 56660.00 248475.00 15100.00 افراد [+]
دستمزد 23.96 23.88 23.96 2.50 USD / ساعت [+]
دستمزد در تولید 22.53 22.45 22.56 1.27 USD / ساعت [+]
رشد دستمزد 3.30 3.69 13.78 -5.88 در صد [+]
حداقل دستمزد 7.25 7.25 7.25 0.25 USD / ساعت [+]
شاخص هزینه استخدام 0.70 0.70 2.00 0.20 در صد [+]
جمعیت 329.13 327.17 329.13 76.09 میلیون [+]
سن بازنشستگی زنان 66.00 66.00 66.00 66.00 [+]
سن بازنشستگی مردان 66.00 66.00 66.00 66.00 [+]
نرخ اشتغال 61.10 61.20 64.70 54.90 در صد [+]
استخدام تمام وقت 131109.00 131099.00 131755.00 64640.00 هزار [+]
هزینه زندگی خانواده 2380.00 2270.00 2380.00 2160.00 USD / ماه [+]
هزینه زندگی انفرادی 1660.00 1560.00 1660.00 1450.00 USD / ماه [+]
مطالبات بیکاری متوسط 4 هفته 2612.00 1004.25 2612.00 179.00 هزار [+]
قسمت مدت زمان اشتغال 27726.00 27529.00 28134.00 10086.00 هزار [+]
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1960.00 1760.00 2340.00 1760.00 USD / ماه [+]
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4520.00 4330.00 4950.00 4330.00 USD / ماه [+]
[+]