قیمت روز سال
AMC Networks 28.27 -0.34 -1.19% -48.01%
Comcast 39.60 0.05 0.13% -3.32%
Walt Disney 117.30 0.55 0.47% -11.45%
Discovery Communications 21.75 -0.22 -0.98% -20.39%
Twenty-First Century Fox 29.17 0.24 0.83% -14.81%
Madison Square Garden 237.77 7.86 3.42% -21.34%
Viacom 24.22 0 0% -13.96%

قیمت روز سال
NASDAQ 9489 120.88 1.29% 29.41%