کشور گذشته قبلی
ایالات متحده 0.50 2019-09 -0.3


- هزینه های ساخت و ساز - امریکا - اطلاعات - شاخص های اقتصادی