کشور گذشته قبلی
آرژانتین 41.40 2019-11 43.8
برزیل 47.30 2019-09 47
کانادا 52.65 2019-11 53.02
شیلی 36.70 2019-10 38.6
کلمبیا -9.80 2019-10 -10.7
اکوادور 37.00 2019-09 38.2
مکزیک 43.90 2019-10 44.8
پرو 90.00 2019-08 95
ایالات متحده 95.70 2019-11 95.5
ونزوئلا 80.00 2019-06 72


ضریب اطمینان مصرف کننده - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.امریکا -ضریب اطمینان مصرف کننده - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.