کشور گذشته قبلی
آرژانتین 39.5 38.4
برزیل 47.3 47.3
کانادا 42.33 38.45
شیلی 21.2 21.6
کلمبیا -33.1 -34
اکوادور 37.1 37
مکزیک 42.6 43.8
ایالات متحده 78.1 72.3
ونزوئلا 74 75


ضریب اطمینان مصرف کننده - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.امریکا -ضریب اطمینان مصرف کننده - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.