کشور گذشته قبلی
هلند 250 1140
انگلستان 344 10731
استرالیا 25486 25485
سوئیس 34400 26800
سنگاپور 62228 62212
چین 86689 86676
کره جنوبی 147693 147077
اسپانیا 150376 144783
فرانسه 383768 383447
عربستان سعودی 467633 466578
ژاپن 767275 765572
کانادا 1381016 1380080
آفریقای جنوبی 1739976 1723882
اندونزی 1880413 1869606
مکزیک 1997381 1994014
آلمان 3366432 3365227
ترکیه 3600788 3594252
آرژانتین 4062245 4046308
ایتالیا 4081902 4078767
روسیه 5000393 4969340
ایالات متحده 16306656 16300705
برزیل 16779136 16673329
هند 29427330 29366601


- Coronavirus بهبود یافت - اطلاعات - شاخص های اقتصادی