کشور گذشته قبلی
سنگاپور 258 258
کره جنوبی 244 244
چین 234 234
ایتالیا 228 228
کانادا 224 224
آرژانتین 223 223
استرالیا 223 223
ژاپن 221 221
آلمان 214 214
فرانسه 214 214
انگلستان 209 209
برزیل 204 204
اسپانیا 202 202
هلند 200 200
عربستان سعودی 185 172
سوئیس 180 180
ایالات متحده 176 176
ترکیه 174 174
مکزیک 159 155
اندونزی 145 145
هند 138 138
روسیه 114 114
آفریقای جنوبی 59.71 59.62


- میزان واکسیناسیون ویروس کرونا - اطلاعات - شاخص های اقتصادی