کشور گذشته قبلی
سنگاپور 185 185
چین 171 171
انگلستان 167 167
کره جنوبی 164 164
اسپانیا 162 162
کانادا 158 158
ایتالیا 157 157
ژاپن 156 156
فرانسه 153 153
استرالیا 151 151
آرژانتین 147 147
آلمان 143 143
هلند 143 143
ترکیه 141 141
برزیل 139 139
ایالات متحده 135 135
سوئیس 134 134
عربستان سعودی 134 134
مکزیک 101 101
هند 86.01 86.01
روسیه 84.33 84.33
اندونزی 83.45 83.45
آفریقای جنوبی 41.64 41.64


- میزان واکسیناسیون ویروس کرونا - اطلاعات - شاخص های اقتصادی