کشور گذشته قبلی
بلژیک 94549.00 2019-06 92471
دانمارک 1127877.48 2018-12 1095270
منطقه یورو 1813179.00 2019-06 1798017
فرانسه 365896.00 2019-06 364943
آلمان 506.31 2019-09 502
ایسلند 4100.50 2018-12 3914
ایرلند 251186.00 2018-12 233013
ایتالیا 297321.00 2019-06 296806
هلند 346950.00 2018-12 331011
نروژ 275606.00 2019-03 289907
پرتغال 43192.90 2019-03 41782
اسلواکی 13409.00 2019-06 12349
اسپانیا 254122.00 2019-06 203397
سوئد 694678.00 2019-06 545037
انگلستان 356111.00 2019-06 353149


درآمد قابل تصرف شخص - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.اروپا -درآمد قابل تصرف شخص - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.