کشور گذشته قبلی
بلژیک 93128 92998
دانمارک 1127877 1095270
منطقه یورو 1824413 1819486
فرانسه 372212 372506
آلمان 503 508
ایسلند 4100 3914
ایرلند 251186 233013
ایتالیا 293805 299377
هلند 360878 347814
نروژ 395728 387699
پرتغال 41676 43878
اسلواکی 13456 15450
اسپانیا 209939 248435
سوئد 596414 582605
انگلستان 354826 356697


درآمد قابل تصرف شخص - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.اروپا -درآمد قابل تصرف شخص - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.