کشور گذشته قبلی
سنگاپور 2.00 2019-12 2
کره جنوبی 5.00 2019-12 5
ایالات متحده 6.00 2019-12 8
انگلستان 8.00 2019-12 9
استرالیا 14.00 2019-12 18
آلمان 22.00 2019-12 24
کانادا 23.00 2019-12 22
روسیه 28.00 2019-12 31
ژاپن 29.00 2019-12 39
اسپانیا 30.00 2019-12 30
چین 31.00 2019-12 46
فرانسه 32.00 2019-12 32
ترکیه 33.00 2019-12 43
سوئیس 36.00 2019-12 38
هلند 42.00 2019-12 36
ایتالیا 58.00 2019-12 51
مکزیک 60.00 2019-12 54
عربستان سعودی 62.00 2019-12 92
هند 63.00 2019-12 77
اندونزی 73.00 2019-12 73
آفریقای جنوبی 84.00 2019-12 82
برزیل 124.00 2019-12 109
آرژانتین 126.00 2019-12 119


- آسانی کسب و کار - G20 - اطلاعات - شاخص های اقتصادی