کشور گذشته قبلی
سنگاپور 2.00 2018-12
کره جنوبی 5.00 2018-12
ایالات متحده 8.00 2018-12
انگلستان 9.00 2018-12
استرالیا 18.00 2018-12
کانادا 22.00 2018-12
آلمان 24.00 2018-12
اسپانیا 30.00 2018-12
روسیه 31.00 2018-12
فرانسه 32.00 2018-12
هلند 36.00 2018-12
سوئیس 38.00 2018-12
ژاپن 39.00 2018-12
ترکیه 43.00 2018-12
چین 46.00 2018-12
ایتالیا 51.00 2018-12
مکزیک 54.00 2018-12
اندونزی 73.00 2018-12
هند 77.00 2018-12
آفریقای جنوبی 82.00 2018-12
عربستان سعودی 92.00 2018-12
برزیل 109.00 2018-12
آرژانتین 119.00 2018-12


- آسانی کسب و کار - G20 - اطلاعات - شاخص های اقتصادی