کشور گذشته قبلی
استرالیا 12926.89 2019-08
کالدونیای جدید 93172.00 2018-09
نیوزیلند 2680.00 2019-06


افراد شاغل - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.استرالیا -افراد شاغل - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.