تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت - فهرست کشورها - استرالیا

کشور گذشته
استرالیا 441942.00 2018-06
نیوزیلند 61875.00 2018-06


تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.استرالیا -تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.