کشور گذشته قبلی
آرژانتین 3771 3257
چین 685 661
ترکیه 192 187
اندونزی 145 145
هند 139 135
مکزیک 130 131
روسیه 119 119
ایالات متحده 113 113
عربستان سعودی 112 101
کانادا 111 110
هلند 109 108
انگلستان 107 106
سنگاپور 107 105
منطقه یورو 106 105
استرالیا 105 105
ایتالیا 104 104
ژاپن 102 105
کره جنوبی 102 105
سوئیس 98.3 98.4
برزیل 4.2 3


ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.G20 -ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.