کشور گذشته قبلی
آرژانتین 2860.10 2019-06
چین 873.64 2018-12
ترکیه 170.70 2019-06
اندونزی 144.91 2019-06
هند 134.80 2019-12
مکزیک 131.48 2019-06
روسیه 119.93 2019-06
ایالات متحده 112.19 2019-06
عربستان سعودی 112.10 2018-12
منطقه یورو 110.78 2019-06
کانادا 110.20 2019-06
ایتالیا 109.58 2019-06
استرالیا 106.60 2019-06
هلند 106.59 2019-06
انگلستان 105.98 2019-06
سنگاپور 105.11 2019-06
ژاپن 104.40 2019-06
کره جنوبی 103.90 2019-06
سوئیس 98.50 2019-06
برزیل 3.00 2018-12


ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.G20 -ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.