کشور گذشته قبلی
ترکیه 57743283.00 2019-09 17988076
مکزیک 513035.74 2019-09 615697
آرژانتین 103620.43 2019-06 40089
اندونزی 78603.00 2019-09 88694
آفریقای جنوبی 69058.48 2019-09 69691
چین 43005.00 2019-09 23207
کانادا 41003.00 2019-09 41171
برزیل 19674.07 2019-09 22906
عربستان سعودی 16228.00 2019-06 16175
استرالیا 9841.00 2019-09 10057
اسپانیا 8482.00 2019-09 8310
کره جنوبی 8223.80 2019-09 8174
فرانسه 8221.00 2019-09 8239
ایتالیا 8001.00 2019-09 8165
ژاپن 4480.70 2017-12 4557
هند 3651.61 2019-09 4335
هلند 3348.00 2019-09 2508
انگلستان 3003.00 2019-09 3011
روسیه 599.50 2019-06 416
ایالات متحده 238.50 2019-06 212
آلمان 7.11 2019-09 7.13


- تولید ناخالص داخلی از کشاورزی - G20 - اطلاعات - شاخص های اقتصادی