کشور گذشته قبلی
ترکیه 10691613.00 2019-03
مکزیک 590490.29 2019-03
اندونزی 88693.90 2019-06
آفریقای جنوبی 71198.35 2019-03
کانادا 40605.00 2019-05
آرژانتین 39914.28 2019-03
برزیل 24062.49 2019-03
چین 23207.00 2019-06
عربستان سعودی 16175.00 2019-03
استرالیا 10747.00 2019-03
فرانسه 8436.00 2019-06
کره جنوبی 8168.70 2019-06
اسپانیا 7747.00 2019-06
ایتالیا 7159.00 2019-03
هند 4860.94 2019-03
ژاپن 4480.70 2017-12
انگلستان 2832.00 2019-06
هلند 2544.00 2019-06
روسیه 416.00 2019-03
ایالات متحده 212.40 2019-03
آلمان 6.44 2019-03


- تولید ناخالص داخلی از کشاورزی - G20 - اطلاعات - شاخص های اقتصادی