کشور گذشته قبلی
لتونی 168440.00 2019-06
آلبانی 52102.67 2019-06
اوکراین 11845.00 2019-06
سوئد 6471.00 2019-06
دانمارک 6191.00 2019-06
یونان 5107.83 2019-06
انگلستان 3056.00 2019-06
روسیه 2028.10 2019-06
هلند 1809.33 2019-06
نروژ 1211.00 2019-06
قبرس 330.50 2019-06
بلاروس 227.50 2019-03
استونی 88.42 2019-06
کوزوو 44.80 2019-03


- تولید ناخالص داخلی از معادن - اروپا - اطلاعات - شاخص های اقتصادی