کشور گذشته قبلی
لتونی 223650 215494
آلبانی 54405 49408
اوکراین 30832 12174
سوئد 8413 8241
یونان 4753 5165
دانمارک 3756 3907
انگلستان 2876 3034
روسیه 2062 1982
هلند 1630 1590
نروژ 1276 1340
قبرس 314 336
بلاروس 226 241
استونی 77.84 73.92
کوزوو 46 41


- تولید ناخالص داخلی از معادن - اروپا - اطلاعات - شاخص های اقتصادی