کشور گذشته قبلی
ترکیه 46799195.63 2019-06
مکزیک 719268.33 2019-06
آفریقای جنوبی 486277.80 2019-06
کانادا 132427.00 2019-07
اسپانیا 51095.00 2019-06
برزیل 39921.49 2019-06
آرژانتین 33205.03 2019-06
کره جنوبی 26855.50 2019-06
ژاپن 26259.80 2017-12
استرالیا 24676.00 2019-06
انگلستان 22499.00 2019-06
هلند 12286.00 2019-06
هند 4166.28 2019-06
ایالات متحده 2173.60 2019-03
روسیه 1632.70 2019-06
آلمان 138.88 2019-06


- تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی - G20 - اطلاعات - شاخص های اقتصادی