کشور گذشته قبلی
ایالات متحده 21428 20580
چین 14343 13895
منطقه یورو 13336 13662
ژاپن 5082 4955
آلمان 3846 3950
هند 2875 2713
انگلستان 2827 2861
فرانسه 2716 2788
ایتالیا 2001 2086
برزیل 1840 1885
کانادا 1736 1716
روسیه 1700 1670
کره جنوبی 1642 1721
اسپانیا 1394 1420
استرالیا 1393 1434
مکزیک 1200 1221
اندونزی 1119 1042
هلند 909 914
عربستان سعودی 793 787
ترکیه 754 771
سوئیس 703 705
آرژانتین 450 520
سنگاپور 372 373
آفریقای جنوبی 351 368


تولید ناخالص داخلی - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.G20 -تولید ناخالص داخلی - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.