کشور گذشته قبلی
انگلستان -12508 -9834
ایالات متحده -64376 -59730


- تراز تجاری کالا - اطلاعات - شاخص های اقتصادی