کشور گذشته قبلی
انگلستان -9806.00 2019-08
ایالات متحده -73055.00 2019-08


- تراز تجاری کالا - اطلاعات - شاخص های اقتصادی