کشور گذشته قبلی
آرژانتین 76104 93562
استرالیا 104432 109760
برزیل 247452 285060
کانادا 376060 437942
چین 422019 380772
منطقه یورو 499 601
فرانسه 106214 124850
آلمان 157 170
هند 5992 10943
اندونزی 791200 876316
ایتالیا 61006 72757
ژاپن 122558 126195
مکزیک 2367887 3370935
هلند 35592 40609
روسیه 3896 3263
عربستان سعودی 137393 151635
سنگاپور 21615 30576
آفریقای جنوبی 451384 567201
کره جنوبی 137446 137957
اسپانیا 46125 59522
سوئیس 39179 42952
ترکیه 101283418 101251373
انگلستان 74495 94971
ایالات متحده 3096 3375


تشکیل سرمایه ثابت ناخالص - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.G20 -تشکیل سرمایه ثابت ناخالص - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.