کشور گذشته قبلی
آرژانتین 110423 126003
استرالیا 109651 110732
برزیل 285060 280576
کانادا 438786 439158
چین 422019 380772
منطقه یورو 623 598
فرانسه 124071 138619
آلمان 170 171
هند 10943 10718
اندونزی 876316 951395
ایتالیا 71972 78543
ژاپن 124221 125487
مکزیک 3466612 3514361
هلند 39982 40433
روسیه 7321 4996
عربستان سعودی 168780 156173
سنگاپور 29897 28703
آفریقای جنوبی 597190 613640
کره جنوبی 136891 134629
اسپانیا 59630 62291
سوئیس 43429 42729
ترکیه 101761744 121686729
انگلستان 86006 86917
ایالات متحده 3305 3326


تشکیل سرمایه ثابت ناخالص - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.G20 -تشکیل سرمایه ثابت ناخالص - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.