کشور گذشته قبلی
بلیز 1668.80 2018-12 1578
بولیوی 159274.80 2019-07 157904
برزیل 583123.00 2019-09 588346
کانادا 473156.00 2019-09 469481
شیلی 108210.00 2019-09 106857
اکوادور 16782.60 2019-09 16621
السالوادور 13381.30 2019-09 13345
مکزیک 2735878021.00 2019-09 2773040735
پرو 196293.11 2019-09 196028
ایالات متحده 2343.14 2019-10 2354
اروگوئه 1202.70 2019-09 1199


وام به بخش خصوصی - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.امریکا -وام به بخش خصوصی - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.