کشور گذشته قبلی
ایالات متحده 109.85 2019-07


- شاخص قیمت PCE - امریکا - اطلاعات - شاخص های اقتصادی