کشور گذشته قبلی
ایالات متحده 110.62 2020-01 110


- شاخص قیمت PCE - امریکا - اطلاعات - شاخص های اقتصادی