کشور گذشته قبلی
ایالات متحده 66 66
برزیل 65 65
کانادا 65 65
شیلی 65 65
مکزیک 65 65


سن بازنشستگی مردان - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.امریکا -سن بازنشستگی مردان - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.