کشور گذشته قبلی
منطقه یورو 53.40 2019-06
فرانسه 53.10 2019-06
آلمان 55.60 2019-06
ایرلند 57.00 2019-05
ایتالیا 50.00 2019-05
روسیه 52.00 2019-05
اسپانیا 52.80 2019-05
سوئد 53.30 2019-05
انگلستان 51.00 2019-05


شاخص PMI خدمات - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.اروپا -شاخص PMI خدمات - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.