کشور گذشته قبلی
منطقه یورو 53.50 2019-08
فرانسه 53.40 2019-08
آلمان 54.80 2019-08
ایرلند 54.60 2019-08
ایتالیا 50.60 2019-08
روسیه 52.10 2019-08
اسپانیا 54.30 2019-08
سوئد 54.10 2019-08
انگلستان 50.60 2019-08


شاخص PMI خدمات - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.اروپا -شاخص PMI خدمات - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.