کشور گذشته قبلی
آذربایجان 666.00 2018-12 638
بنگلادش 9690.00 2018-12 9690
کامبوج 2007200.00 2018-12 2007200
هند 43200.00 2018-12 46200
اندونزی 5017000.00 2018-12 4768500
قزاقستان 137400.00 2018-12 113400
پاکستان 51400.00 2018-12 49200
سریلانکا 57500.00 2018-12 60800
ویتنام 10825600.00 2018-12 10960700


- دستمزد مشاغل با مهارت بالا - آسیا - اطلاعات - شاخص های اقتصادی