کشور گذشته قبلی
استرالیا 38.00 2018-12 98
برزیل 111.00 2018-12 47
کانادا 84.00 2018-12 64
چین 1040.00 2018-12 1227
فرانسه 1768.00 2018-12 2302
آلمان 1277.00 2018-12 1980
هند 46.00 2018-12 56
اندونزی 15.00 2018-12 94
ایتالیا 611.00 2018-12 802
هلند 369.00 2018-12 1132
روسیه 6409.00 2018-12 5741
آفریقای جنوبی 149.00 2018-12 103
کره جنوبی 1083.00 2018-12 751
اسپانیا 1188.00 2018-12 820
سوئیس 243.00 2018-12 184
ترکیه 364.00 2018-12 245
انگلستان 741.00 2018-12 1235
ایالات متحده 10508.00 2018-12 12485


- فروش اسلحه - G20 - اطلاعات - شاخص های اقتصادی