کشور گذشته قبلی
استرالیا 38.00 2018-12
برزیل 111.00 2018-12
کانادا 84.00 2018-12
چین 1040.00 2018-12
فرانسه 1768.00 2018-12
آلمان 1277.00 2018-12
هند 46.00 2018-12
اندونزی 15.00 2018-12
ایتالیا 611.00 2018-12
هلند 369.00 2018-12
روسیه 6409.00 2018-12
آفریقای جنوبی 149.00 2018-12
کره جنوبی 1083.00 2018-12
اسپانیا 1188.00 2018-12
سوئیس 243.00 2018-12
ترکیه 364.00 2018-12
انگلستان 741.00 2018-12
ایالات متحده 10508.00 2018-12


- فروش اسلحه - G20 - اطلاعات - شاخص های اقتصادی