کشور گذشته قبلی
استرالیا 5511 4758
برزیل 7416539 7340481
کانادا 7146824 7101723
چین 1480 1700
فرانسه 10520872 10444304
آلمان 9064 8963
ایتالیا 3848396 3809611
مکزیک 91519552 91871098
هلند 2624711 2621844
عربستان سعودی 2807887 2743757
سنگاپور 1501057 1518081
آفریقای جنوبی 6543613 6619177
اسپانیا 2815 2804
سوئیس 2215317 2119139
ترکیه 4678225798 4498754472
انگلستان 4314103 4271215
ایالات متحده 20072300 20204500


- ترازنامه بانک - G20 - اطلاعات - شاخص های اقتصادی