کشور گذشته قبلی
استرالیا -1.50 2018-10
کانادا 8058463.00 2018-10
فرانسه 42300.00 2018-10
آلمان 25293.00 2018-09
هلند 6482.00 2018-09
ترکیه 40197.00 2018-09
ایالات متحده 1263.00 2018-10


جواز ساختمان - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.G20 -جواز ساختمان - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.