کشور گذشته قبلی
استرالیا 2.50 2019-01
کانادا 8379023.00 2019-01
فرانسه 33700.00 2019-01
آلمان 28830.00 2018-12
هلند 3846.00 2019-01
ترکیه 74867.00 2018-12
ایالات متحده 1345.00 2019-01


جواز ساختمان - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.G20 -جواز ساختمان - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.