کشور گذشته قبلی
الجزایر 173.60 2019-03
آفریقای جنوبی 125.30 2019-03
لیبی 116.60 2019-03
مصر 78.40 2019-03
بوروندی 38.44 2019-03
مراکش 22.10 2019-03
نیجریه 21.40 2019-03
آنگولا 19.07 2018-10
موریس 12.40 2019-03
غنا 8.70 2019-03
تونس 6.80 2019-03
موزامبیک 4.40 2019-03
مالاوی 0.40 2018-12
موریتانی 0.31 2018-12
کامرون 0.00 2018-09
جمهوری آفریقای مرکزی 0.00 2018-09
کنیا 0.00 2018-12


ذخایر طلا - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.افریقا -ذخایر طلا - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.