کشور گذشته قبلی
استرالیا 68.70 2019-03
پاپوآ گینه نو 2.00 2019-03
فیجی 0.03 2018-12


ذخایر طلا - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.استرالیا -ذخایر طلا - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.