کشور گذشته قبلی
فرانسه 5792.20 2019-03
پورتوریکو 202.40 2019-05
ایالات متحده 16.00 2019-07


- اشتغال دولتی - اطلاعات - شاخص های اقتصادی