کشور گذشته قبلی
پورتوریکو 202.40 2019-05
ایالات متحده 16.00 2019-07


- اشتغال دولتی - امریکا - اطلاعات - شاخص های اقتصادی