کشور گذشته قبلی
فرانسه 56.00 2018-12
ایتالیا 48.60 2018-12
منطقه یورو 46.80 2018-12
آلمان 43.90 2018-12
هلند 42.20 2018-12
اسپانیا 41.30 2018-12
ژاپن 38.90 2017-12
انگلستان 38.50 2018-12
ایالات متحده 38.00 2017-12
سوئیس 32.50 2018-12
کره جنوبی 32.26 2016-12
هند 13.04 2018-12


مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.G20 -مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.