کشور گذشته قبلی
فرانسه 56.00 2018-12 56.4
ایتالیا 48.60 2018-12 48.9
منطقه یورو 46.80 2018-12 47
آلمان 43.90 2018-12 43.9
هلند 42.20 2018-12 42.5
اسپانیا 41.30 2018-12 41
انگلستان 39.30 2019-12 40
ژاپن 38.90 2017-12 39.05
ایالات متحده 38.00 2017-12 38.2
سوئیس 32.40 2018-12 32.9
کره جنوبی 32.26 2016-12 32.3
هند 13.04 2018-12 13.22


مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.G20 -مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.