کشور گذشته قبلی
فرانسه 55.6 55.7
ایتالیا 48.7 48.5
منطقه یورو 47.1 46.9
آلمان 45.4 44.6
هلند 41.9 42.2
اسپانیا 41.9 41.7
انگلستان 39.3 40
ژاپن 38.9 38.9
ایالات متحده 37.8 38
سوئیس 32.7 32.4
کره جنوبی 30.27 30.3
هند 13.21 12.93


مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.G20 -مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.