کشور گذشته قبلی
نامیبیا 180548.92 2018-12 173755
آفریقای جنوبی 3141802.00 2019-06 3109703


تولید ناخالص ملی - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.افریقا -تولید ناخالص ملی - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.