کشور گذشته قبلی
ایالات متحده 128949703.00 2017-03
چین 98862937.00 2017-03
ژاپن 43689566.00 2017-03
آلمان 38794861.00 2017-03
فرانسه 29887339.00 2017-03
انگلستان 27493519.00 2017-03
برزیل 26855780.00 2017-03
کره جنوبی 25814048.00 2017-03
روسیه 19163474.00 2017-03
کانادا 15582991.00 2017-03
اسپانیا 14575619.00 2017-03
ایتالیا 13315518.00 2017-03
مکزیک 13309655.00 2017-03
استرالیا 9859878.00 2017-03
هلند 9382252.00 2017-03
هند 9378846.00 2017-03
آرژانتین 8203135.00 2017-03
ترکیه 8079762.00 2017-03
آفریقای جنوبی 4274668.00 2017-03
سوئیس 3855605.00 2017-03
عربستان سعودی 3510242.00 2017-03
اندونزی 2826875.00 2017-03
سنگاپور 1595352.00 2017-03


- آدرس های IP - G20 - اطلاعات - شاخص های اقتصادی