کشور گذشته قبلی
انگلستان 42310.00 2019-09 42527
ایالات متحده 9.60 2019-11 -0.1


- درخواست وام مسکن - G20 - اطلاعات - شاخص های اقتصادی