کشور گذشته قبلی
الجزایر 1424.30 2019-06 1414
آنگولا 225.32 2019-10 222
مصر 206.60 2019-09 204
غنا 658.50 2019-09 658
کنیا 120.75 2019-09 121
موریس 110.20 2019-09 110
مراکش 109.00 2019-09 110
موزامبیک 236.40 2019-06 248
رواندا 138.56 2019-08 141
سنگال 110.90 2019-08 110
سیشل 82.66 2019-09 83.39
آفریقای جنوبی 114.30 2019-09 114
تانزانیا 123.70 2018-09 124
تونس 146.60 2019-06 147
اوگاندا 176.55 2019-08 176


قیمت تولید - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.افریقا -قیمت تولید - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.