کشور گذشته قبلی
الجزایر 1448 1437
آنگولا 260 255
مصر 188 177
غنا 694 681
کنیا 101 101
موریس 113 113
مراکش 107 109
موزامبیک 249 244
رواندا 142 141
سنگال 109 108
سیشل 79.6 79.5
آفریقای جنوبی 115 114
تانزانیا 104 103
تونس 148 149
اوگاندا 189 186


قیمت تولید - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.افریقا -قیمت تولید - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.