کشور گذشته قبلی
آرژانتین 372.68 2019-08
استرالیا 111.60 2019-06
برزیل 792.51 2019-09
کانادا 117.50 2019-08
چین 98.80 2019-09
منطقه یورو 104.00 2019-08
فرانسه 102.40 2019-08
آلمان 104.50 2019-08
هند 121.40 2019-08
اندونزی 167.18 2019-09
ایتالیا 103.10 2019-08
ژاپن 100.90 2019-09
مکزیک 99.96 2019-09
هلند 105.40 2019-08
روسیه 671.10 2019-08
عربستان سعودی 120.00 2019-08
سنگاپور 97.20 2019-08
آفریقای جنوبی 114.10 2019-08
کره جنوبی 103.73 2019-08
اسپانیا 102.80 2019-08
سوئیس 101.40 2019-08
ترکیه 450.55 2019-09
انگلستان 116.10 2019-09
ایالات متحده 118.20 2019-09


قیمت تولید - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.G20 -قیمت تولید - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.