کشور گذشته قبلی
آرژانتین 453 451
استرالیا 113 112
برزیل 846 845
کانادا 112 116
چین 105 107
منطقه یورو 102 104
فرانسه 98.4 101
آلمان 103 104
هند 121 122
اندونزی 103 103
ایتالیا 98.6 101
ژاپن 99.6 101
مکزیک 105 103
هلند 99.4 103
روسیه 606 653
عربستان سعودی 118 121
سنگاپور 82.57 89.35
آفریقای جنوبی 115 115
کره جنوبی 102 103
اسپانیا 95.9 98.9
سوئیس 98.14 99.44
ترکیه 475 469
انگلستان 115 116
ایالات متحده 117 118


قیمت تولید - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.G20 -قیمت تولید - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.