کشور گذشته قبلی
ارمنستان 169778.00 2019-07
آذربایجان 554.10 2018-12
چین 72088.00 2018-12
گرجستان 999.10 2018-12
هنگ کنگ 15477.00 2019-06
هند 347.30 2014-12
اندونزی 2653267.53 2019-03
اسرائيل 122.30 2019-07
ژاپن 342888.00 2019-08
قزاقستان 201741.00 2019-06
قرقیزستان 16802.53 2019-07
ماکائو 13000.00 2018-09
مالزی 4002.00 2019-08
مغولستان 1196.80 2019-03
فیلیپین 113.10 2019-06
کره جنوبی 3804036.00 2019-06
تایوان 52006.00 2019-08
تاجیکستان 1558.10 2018-07
تایلند 13290.80 2019-06
ویتنام 5524.00 2018-06


دستمزد در تولید - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.آسیا -دستمزد در تولید - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.