کشور گذشته قبلی
ارمنستان 171731 176839
آذربایجان 554 554
چین 78147 72088
گرجستان 1051 974
هنگ کنگ 15530 15533
اندونزی 2817234 2703981
اسرائيل 120 119
ژاپن 339003 330882
قزاقستان 219407 234375
قرقیزستان 18850 18283
ماکائو 10800 10000
مالزی 3340 3360
مغولستان 1196 1187
فیلیپین 122 124
کره جنوبی 4149388 4199394
تایوان 46079 50813
تاجیکستان 1574 1540
تایلند 13350 13291
ویتنام 5874 5740


دستمزد در تولید - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.آسیا -دستمزد در تولید - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.