کشور گذشته قبلی
استرالیا 1350.60 2019-12 1338
برزیل 2341.00 2019-12 2334
کانادا 26.18 2019-11 26
چین 72088.00 2018-12 64452
فرانسه 103.90 2019-09 104
آلمان 101.00 2019-12 163
اندونزی 2703980.52 2019-09 2653268
ایتالیا 102.80 2019-12 103
ژاپن 827161.00 2019-12 374978
مکزیک 2.70 2019-11 2.6
هلند 120.10 2020-01 119
روسیه 43243.00 2019-11 44173
آفریقای جنوبی 19122.00 2019-09 18798
کره جنوبی 4199394.00 2019-09 3804036
اسپانیا 2207.71 2019-09 2374
سوئیس 112.40 2018-12 113
ترکیه 205.81 2019-12 201
انگلستان 622.00 2019-12 622
ایالات متحده 22.47 2020-01 22.57


دستمزد در تولید - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.G20 -دستمزد در تولید - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.