قیمت روز سال
Essent 32.46 0.63 1.98% -33.46%
Guggenheim Currencyshares Australian 69.50 -0.23 -0.33% -0.13%

قیمت روز سال
Russell 2000 1398 -28.48 -2.00% -10.61%