کشور گذشته قبلی
ایالات متحده -4.84 7.58


- تغییرات سهام نفت خام API - اطلاعات - شاخص های اقتصادی