کشور گذشته قبلی
ایالات متحده 4.45 2019-10


- تغییرات سهام نفت خام API - اطلاعات - شاخص های اقتصادی