کشور گذشته قبلی
ایالات متحده -9.52 2.97


- تغییرات سهام نفت خام API - اطلاعات - شاخص های اقتصادی