کشور گذشته قبلی
ایالات متحده -8.59 -6.83


- تغییرات سهام نفت خام API - امریکا - اطلاعات - شاخص های اقتصادی