کشور گذشته قبلی
ایالات متحده 0.59 2019-09


- تغییرات سهام نفت خام API - امریکا - اطلاعات - شاخص های اقتصادی