کشور گذشته قبلی
ایالات متحده 4.26 2019-11 -0.71


- تغییرات سهام نفت خام API - امریکا - اطلاعات - شاخص های اقتصادی