کشور گذشته قبلی
ایالات متحده -7.7 4.32


- تغییرات سهام نفت خام API - امریکا - اطلاعات - شاخص های اقتصادی