کشور گذشته قبلی
سوئد 34265.00 2019-09 34116
فرانسه 11771.00 2019-12 12057
نروژ 5689.00 2019-12 5689
پرتغال 1642.30 2019-12 1605
فنلاند 1432.00 2019-09 1470
هلند 1156.00 2019-12 1060
بلاروس 903.80 2019-09 919
اوکراین 802.00 2019-09 769
روسیه 465.00 2019-09 503
کوزوو 55.00 2019-09 55.4


- تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی - اروپا - اطلاعات - شاخص های اقتصادی