کشور گذشته قبلی
سوئد 32595.00 2019-03
فرانسه 12148.00 2019-03
نروژ 5076.00 2019-03
فنلاند 1522.00 2019-03
پرتغال 1235.10 2019-03
هلند 993.00 2019-03
اوکراین 727.00 2018-12
روسیه 630.50 2018-12
کوزوو 57.00 2018-12


- تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی - اروپا - اطلاعات - شاخص های اقتصادی