کشور گذشته قبلی
سوئد 28980.00 2018-12
فرانسه 12532.00 2018-12
نروژ 5087.00 2018-12
فنلاند 1498.00 2018-12
پرتغال 1254.00 2018-12
هلند 1127.00 2018-12
اوکراین 727.00 2018-12
روسیه 630.50 2018-12
کوزوو 57.00 2018-12


- تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی - اروپا - اطلاعات - شاخص های اقتصادی