کشور گذشته قبلی
سوئد 33990.00 2019-06
فرانسه 12176.00 2019-06
نروژ 5605.00 2019-06
فنلاند 1470.00 2019-06
پرتغال 1236.80 2019-06
هلند 1121.00 2019-06
بلاروس 1081.00 2019-03
اوکراین 769.00 2019-06
روسیه 502.80 2019-06
کوزوو 79.30 2019-03


- تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی - اروپا - اطلاعات - شاخص های اقتصادی