کشور گذشته قبلی
مکزیک 250530.00 2019-03
آفریقای جنوبی 64870.47 2019-03
کانادا 43216.00 2019-03
اندونزی 36514.80 2019-03
فرانسه 12148.00 2019-03
آرژانتین 11740.91 2018-12
کره جنوبی 11601.30 2019-03
استرالیا 11270.00 2019-03
ژاپن 9567.30 2017-12
برزیل 7018.03 2019-03
عربستان سعودی 6092.00 2018-12
سنگاپور 1494.70 2019-03
هلند 993.00 2019-03
هند 692.04 2019-03
روسیه 630.50 2018-12
ایالات متحده 281.30 2018-12


- تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی - G20 - اطلاعات - شاخص های اقتصادی