کشور گذشته قبلی
مکزیک 268315.00 2018-12
آفریقای جنوبی 66047.02 2018-12
کانادا 43268.00 2019-01
اندونزی 37882.20 2018-12
فرانسه 12532.00 2018-12
آرژانتین 11740.91 2018-12
استرالیا 11122.00 2018-12
ژاپن 9567.30 2017-12
کره جنوبی 8175.50 2018-12
برزیل 6801.07 2018-12
عربستان سعودی 6092.00 2018-12
سنگاپور 1359.10 2018-12
هلند 1127.00 2018-12
هند 708.09 2018-12
روسیه 630.50 2018-12
ایالات متحده 281.30 2018-12


- تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی - G20 - اطلاعات - شاخص های اقتصادی