کشور گذشته قبلی
آنگولا 3667.80 2017-12
بوتسوانا 13421.70 2018-09
بوروندی 131428.50 2019-06
کیپ ورد 11890.90 2019-03
کنگو 862995.00 2019-07
مصر 915974.00 2018-06
گامبیا 2377.68 2018-03
غنا 3462.72 2019-06
کنیا 1675.02 2019-06
لیبی 16705.40 2018-12
مالاوی 83725.40 2017-06
موریس 7277.50 2019-08
نیجریه 798.82 2019-03
سیشل 1932.00 2019-06
سیرالئون 536190.00 2019-06
آفریقای جنوبی 118284.00 2019-08
سوازیلند 18858111.00 2019-12


- درآمدهای دولت - افریقا - اطلاعات - شاخص های اقتصادی