کشور گذشته قبلی
آنگولا 3668 3514
بوتسوانا 11825 13513
بوروندی 97627 104020
کیپ ورد 19586 12709
کنگو 700186 433987
مصر 1080152 915974
گامبیا 2881 4105
کنیا 892 743
لیبی 57365 49144
مالاوی 135 83.9
موریس 3704 3334
نیجریه 939 1739
سیشل 2652 2064
سیرالئون 811865 498044
آفریقای جنوبی 61883 139465
سوازیلند 18858111 17265490


- درآمدهای دولت - افریقا - اطلاعات - شاخص های اقتصادی