کشور گذشته قبلی
آرژانتین 423184.10 2019-09
استرالیا 38823.00 2019-06
برزیل 113933.47 2019-09
کانادا 27845.00 2019-07
چین 13617.00 2019-09
فرانسه 180.68 2019-08
آلمان 374.28 2019-03
هند 6214.61 2019-08
اندونزی 1894700.00 2018-12
ایتالیا 43.02 2019-08
مکزیک 428244.09 2019-07
هلند 51.30 2019-06
روسیه 25657816.80 2019-08
عربستان سعودی 894711.00 2018-12
سنگاپور 10332.30 2019-08
آفریقای جنوبی 118284.00 2019-08
کره جنوبی 307978.00 2019-08
سوئیس 227553.00 2019-12
ترکیه 92796283.00 2019-08
انگلستان 61190.00 2019-09
ایالات متحده 227965.00 2019-08


- درآمدهای دولت - G20 - اطلاعات - شاخص های اقتصادی