کشور گذشته قبلی
آرژانتین 562536 491604
استرالیا 44231 37753
برزیل 101150 109718
کانادا 25790 32159
چین 16149 785
فرانسه 61.84 40.01
آلمان 384 396
هند 275 17507
اندونزی 1894700 1666376
ایتالیا 30.19 33.97
مکزیک 394936 540313
هلند 68.3 52.7
روسیه 922333969 5134038
عربستان سعودی 894711 691505
سنگاپور 5287 9904
آفریقای جنوبی 61883 139465
کره جنوبی 111402 73056
سوئیس 227553 223705
ترکیه 65461154 45219445
انگلستان 45614 62687
ایالات متحده 242000 236766


- درآمدهای دولت - G20 - اطلاعات - شاخص های اقتصادی