کشور گذشته قبلی
ایالات متحده 3.87 2020-01 3.87


- نرخ رهن - امریکا - اطلاعات - شاخص های اقتصادی