کشور گذشته قبلی
ایالات متحده 3.98 2019-12 3.97


- نرخ رهن - امریکا - اطلاعات - شاخص های اقتصادی