کشور گذشته قبلی
ایالات متحده 2.88 2.86


- نرخ رهن - G20 - اطلاعات - شاخص های اقتصادی