کشور گذشته قبلی
ایالات متحده 3.99 2019-11 4.03


- نرخ رهن - G20 - اطلاعات - شاخص های اقتصادی