کشور گذشته قبلی
آفریقای جنوبی -0.20 2019-06 -0.1
تونس 1292.00 2019-10 1292


پس انداز های شخصی - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.افریقا -پس انداز های شخصی - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.