کشور گذشته قبلی
کنیا 11.00 2014-12
آفریقای جنوبی -0.10 2019-03
تونس 1289.00 2019-05


پس انداز های شخصی - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.افریقا -پس انداز های شخصی - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.