کشور گذشته قبلی
کانادا 1.10 2019-03
مکزیک 21.20 2018-12
ایالات متحده 8.10 2019-06


پس انداز های شخصی - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.امریکا -پس انداز های شخصی - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.