کشور گذشته قبلی
کانادا 3.20 2019-09 1.7
مکزیک 21.20 2018-12 21.5
ایالات متحده 7.90 2019-11 7.8


پس انداز های شخصی - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.امریکا -پس انداز های شخصی - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.