کشور گذشته قبلی
کانادا 1.70 2019-06 1.3
مکزیک 21.20 2018-12 21.5
ایالات متحده 8.30 2019-09 8.1


پس انداز های شخصی - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.امریکا -پس انداز های شخصی - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.