کشور گذشته قبلی
کانادا 6.1 3.6
مکزیک 21.2 21.2
ایالات متحده 19 24.2


پس انداز های شخصی - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.امریکا -پس انداز های شخصی - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.