کشور گذشته قبلی
استرالیا 19.8 5.5
کانادا 28.2 6.1
چین 36.1 37.1
منطقه یورو 16.83 12.5
فرانسه 27.41 19.7
آلمان 21.1 12.2
ایتالیا 12.5 8.2
ژاپن 42.4 62.1
مکزیک 21.2 21.2
هلند 14.21 16.13
آفریقای جنوبی -0.5 -0.2
کره جنوبی 34.5 36
اسپانیا 1.73 12.91
سوئیس 12.7 12.5
انگلستان 8.6 6.6
ایالات متحده 17.8 19.2


پس انداز های شخصی - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.G20 -پس انداز های شخصی - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.