کشور گذشته قبلی
استرالیا 4.80 2019-09 2.3
کانادا 3.20 2019-09 1.7
چین 36.10 2016-12 37.1
منطقه یورو 13.04 2019-09 13.3
فرانسه 14.78 2019-09 14.6
آلمان 10.90 2019-09 10.7
ایتالیا 8.90 2019-09 8.9
ژاپن 25.10 2019-11 29.3
مکزیک 21.20 2018-12 21.5
هلند 9.63 2019-09 25.5
آفریقای جنوبی -0.10 2019-09 -0.2
کره جنوبی 35.00 2019-09 34.6
اسپانیا -1.26 2019-09 18.89
سوئیس 12.70 2018-12 12.5
انگلستان 5.50 2019-09 6.1
ایالات متحده 7.90 2019-11 7.8


پس انداز های شخصی - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.G20 -پس انداز های شخصی - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.