کشور گذشته قبلی
استرالیا 2.30 2019-06
کانادا 1.70 2019-06
چین 36.10 2016-12
منطقه یورو 13.30 2019-06
فرانسه 14.94 2019-06
آلمان 10.80 2019-06
ایتالیا 8.90 2019-06
ژاپن 23.70 2019-08
مکزیک 21.20 2018-12
هلند 25.44 2019-06
آفریقای جنوبی -0.20 2019-06
کره جنوبی 34.60 2019-06
اسپانیا 19.27 2019-06
سوئیس 12.70 2018-12
انگلستان 6.80 2019-06
ایالات متحده 8.10 2019-08


پس انداز های شخصی - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.G20 -پس انداز های شخصی - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.