کشور گذشته قبلی
استرالیا 2.80 2019-03
کانادا 1.10 2019-03
چین 36.10 2016-12
منطقه یورو 12.60 2019-03
فرانسه 15.33 2019-03
آلمان 10.50 2019-03
هند 26099.21 2016-12
ایتالیا 8.40 2019-03
ژاپن 55.00 2019-06
مکزیک 21.20 2018-12
هلند 9.66 2019-03
آفریقای جنوبی -0.10 2019-03
کره جنوبی 8.80 2017-12
اسپانیا -4.52 2019-03
سوئیس 13.50 2017-12
انگلستان 4.40 2019-03
ایالات متحده 8.10 2019-06


پس انداز های شخصی - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.G20 -پس انداز های شخصی - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.